باربری اباذر

تلفن: ۳۳۸۳۲۰۷۰ – ۳۳۸۳۲۰۶۹

نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ، –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

باربری ابراهیم

همراه: ۰۹۱۶۹۱۶۰۴۱۱ – ۰۹۱۶۳۱۳۰۶۸۴ – ۰۶۱۳۳۸۳۲۳۷۲

نشانی: خروجی میدان تره بار، روبروی شرکت رهگشا، جنب پمپ بنزین جلالی، دفتر سوم –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

باربری کارون ترابر

همراه: ۰۹۱۶۳۱۳۶۰۴۷ – ۰۹۱۶۸۰۰۶۰۴۷ – ۰۹۳۵۷۷۰۶۰۴۶

نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار، جنب پمپ بنزین –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

شرکت حمل و نقل وطن گرد

تلفن: ۱۳– ۳۳۸۳۲۶۱۰

نشانی: اهواز، کیلومتر۲ جاده اهواز-اندیمشک، شهرک حمل و نقل کالای اهواز –> سایت اختصاصی

——————————————————————————